47 resultaten

Resultaten

Meer Creative Fair Play!

bureaus regelmatig te maken hebben. Ook de intellectuele eigendom is nog een zwak broertje. Daarnaast ervaart Namahn ook dat het zeker

De ene deal is de andere niet: drie gamestudio’s over hoe ze de perfecte uitgever aan de haak sloegen

leeft het idee dat je kost wat kost je intellectuele eigendom moet behouden, maar volgens hem is dat een emotionele overreactie. “Ik heb zelf mijn IP

Een sterk merk: van creatie tot registratie

-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) legt uit aan welke voorwaarden je moet voldoen om je merknaam officieel te registreren. Bert Pieters

De juiste prijs

, agenten of distributeurs, transportkosten, chargebacks, stockage, intellectuele eigendom, je eigen loon, verpakking en zoveel meer in rekening brengt

"Waarom een gebrek aan geld niet (altijd) tot meer creativiteit leidt"

die het werk hebben geleverd, er ook effectief iets aan kunnen verdienen." “Nu wordt intellectuele eigendom niet voldoende serieus genomen en heerst

Aankoop- en verkoopsvoorwaarden

Flanders DC liet algemene aankoopvoorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden opstellen met een specifieke bepaling voor intellectuele

Advies

, marketing en communicatie, productie, verkoop, hr en rekrutering, intellectueel eigendom, internationaal ondernemen, je onderneming managen en laten

De rechten van anderen

Je bent natuurlijk geïnteresseerd in de bescherming van jouw werk, maar je weet ook maar beter wat af van de intellectuele eigendomsrechten