47 resultaten

Resultaten

Offertes

al moet hebben over intellectuele eigendom. Verkoop je jouw ontwerp integraal, of geef je een licentie? En wat mag een klant doen met jouw design

i-DEPOT

was. Een i-DEPOT dien je in bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dankzij Flanders DC betaal je maar 27 euro in plaats van 37 euro. Vul

Adviseur Caroline in de kijker

in intellectuele eigendom weet ze hen goed te begeleiden bij allerhande vragen over de rechten op je werk en wat te doen als je merkt dat je werk gekopieerd

Gebruiksvoorwaarden

en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom. Flanders DC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Website

Een merk beschermen

je zelf het merkenregister doorspitten (via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom of via TM View) ofwel betaal je een merkgemachtigde

Geheimhouding

in intellectuele eigendom zoals advocaten of merkgemachtigden zijn dan weer gebonden aan hun beroepsgeheim. Ook bedrijven staan soms niet te springen

Een idee beschermen

of via een contract. Hoe? Een i-DEPOT registreer je online via de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP

Octrooien

een beroep op een erkend octrooigemachtigde. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de Federale Overheidsdienst Economie zorgt

GDaaS, het grafisch kantoor in the cloud

toekomst, zeker voor wie intellectuele eigendom bezit, van een modecollectie over designschetsen tot een animatiefilm.” “Ons platform is van overal

Kruisbestuiving

over intellectuele eigendom? Raadpleeg onze gids