Job Advisor

MAD is een expertiseplatform en een unieke vitrine die de mode- en design gerelateerde sectoren in Brussel promoot. De missie van het centrum – toekomstgericht en doordrongen van innovatie – bestaat erin alle beroepen te promoten, de initiatieven aan te moedigen en alle actoren van die twee sectoren te ondersteunen om zo de ontwikkeling en uitstraling ervan, vanuit en naar Brussel, te bevorderen. Door de steunmaatregelen en de voor hen bedoelde initiatieven te coördineren, zorgt MAD voor de lokale en internationale economische promotie van de Brusselse designers, en tegelijk ook voor de investering van buitenlandse spelers in het Brusselse Gewest. Door job trajecten en knowhow te activeren. Door kwalitatieve nationale en internationale events. Door de uitbouw van een uitwisselingsnetwerk met internationale ambitie.

De job advisor staat in voor:

 • Plannen, organiseren en leiden van groep infosessies
 • Individuele aanvragen van werkzoekenden verwerken a.d.h.v. begeleidende gesprekken
 • Bewustmaken en voorbereiden van werkzoekenden binnen een gespecialiseerd individueel job coaching traject
 • Indien nodig werkzoekenden doorverwijzen naar andere begeleidende organen binnen de creatieve industrie of geschikte partners
 • Werkgevers in de mode- en designsector opsporen, contacteren, informeren en bewust maken over de mogelijke aanwervingsprocedures en stageovereenkomsten
 • Verzamelen en beheren van sector vacatures
 • Administratieve opvolging: invoeren job coachings in database en het ondersteunen van het departement in haar administratieve taken
 • Transversale en transparante samenwerking met het MAD Business & Career team en de verschillende departementen binnen het MAD

Profiel


 • Diploma: minimum bachelor
 • Minimum 2 jaar ervaring in human ressources
 • Belangstelling voor de mode- en designsectoren en voor de creatieve industrieën,
 • Kennis van de administratieve stappen en van de institutionele instellingen in de creatieve en cultuurindustrie,
 • Beroepenkennis en inzicht in de evoluties van de sector zijn een troef,
 • Proactief, autonoom, flexibel
 • Analytische geest
 • Luistervaardigheden
 • Zin voor organisatie, resultaatgericht, teamgeest,
 • Uitstekende vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie,
 • Goede kennis van Microsoft Office,
 • Actief tweetalig N/F

Voltijds contract, 1 jaar bepaalde duur met zicht op onbepaalde duur.
Ben je geknipt voor deze job? Stuur je cv en motivatiebrief voor 26 januari 2018 per e-mail naar: career@mad.brussels

In 2010 richtten de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen MAD Brussels op. Na een jarenlang nomadisch bestaan nam de ploeg in het voorjaar van 2017 zijn intrek in de Dansaertwijk in Brussel. Lees meer over de werking van MAD in het magazine van Flanders DC.

Ga naar het artikel