Ben jij een ontwerper of ondernemer die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en graag met experts uit andere sectoren samenzit om tot innovatieve oplossingen te komen? Of ben je een wetenschapper die toepassingen wil voor zijn/haar research resultaten? 

MAAKBAAR wil jou ondersteunen om via een designoplossing bij te dragen aan een meer duurzame wereld. Deze oproep bevat uitdagingen rond de centrale vraag: wat kunnen ontwerpers leren van het bos? De sterkste ontwerpen krijgen een tijdelijk platform in het Design museum Gent en worden gepresenteerd op de designbeurs Casa Cor in Lima of op de Milan Design Week 2019. 

MAAKBAAR in het kort

Wat is MAAKBAAR?

MAAKBAAR is een project van BOS+ in samenwerking met Flanders DC, de OVAM, Design museum Gent en AIDER Peru. Met dit project willen we designers, ondernemers en ontwerpopleidingen ondersteunen in het realiseren van duurzame producten en diensten. Meer nog, we stellen de vraag wat de rol van de ontwerppraktijk is in de transitie naar een meer duurzame mondiale samenleving. De uitdagingen voor dit project werden uitgewerkt in een voortraject met tientallen ontwerpers, docenten, ondernemers, studenten en duurzaamheidsexperts. Hun centrale vraag luidde: ‘Wat kunnen ontwerpers leren van het bos?’ Daaronder vallen uitdagingen op het vlak van processen (cradle to cradle), materialen (hout, mycelium, invasieve soorten) en biomimicry.

Voor wie?

 • Ontwerpers: Deze oproep is zowel gericht aan startende als ervaren ontwerpers. Of je al een band met duurzaamheid hebt in je eerdere werk speelt geen rol. Belangrijk is dat je deelname aan deze uitdagingen niet alleen ecologisch, maar ook sociaal en economisch duurzaam is en dat je bereid bent na te denken over je ontwerp in een mondiale context. We richten ons naar industrieel ontwerpers, meubelontwerpers, productontwikkelaars, interieurarchitecten, maar ook grafisch ontwerpers of autonome vormgevers die met deze uitdagingen aan de slag willen zijn welkom.
 • Wetenschappers en ondernemers: ‘Leren van bos en natuur’ is voor veel designers een nieuwe piste. Voor de uitwerking van hun ontwerpen willen we hen daarom in contact brengen met wetenschappers en ondernemers die hen relevante kennis kunnen aanreiken en ondersteunen bij de uitwerking van een concreet product. Deze oproep richt zich daarom ook naar biologen, chemici of bio-ingenieurs die hun kennis ter beschikking wil stellen in een co-creatietraject met een ontwerper, en naar ondernemers die een voorstel mee willen realiseren.

Interesse? Neem contact op via het nummer 09 264 90 55 of thibaut.joris@bosplus.be.
 

De uitdagingen

Vertrekpunt duurzaam design

Volgens ons komt duurzaam design zo veel mogelijk tegemoet aan de volgende richtlijnen:

 • Ecologisch, maar ook sociaal en economisch duurzaam
 • Met een positieve impact (meer dan: verkleint een negatieve impact)
 • Is er (direct of indirect) een link met het globale Zuiden? Laat die impact dan positief zijn.
 • Met aandacht voor het communiceren van jouw duurzame inspanningen naar de consument

We vragen deze richtlijnen zo goed mogelijk te integreren vanaf de beginfase van jouw ontwerp.

De uitdagingen

Zoals je hierboven kon lezen kozen onze stakeholders voor het thema ‘leren van het bos’. Daaronder vallen verschillende uitdagingen:

 • Kringlopen: de natuur werkt fundamenteel cyclisch. Een bos brengt geen afval voort, maar een overvloed aan voedingsstoffen. Laat je inspireren door deze kringlopen door aan de slag te gaan met reststromen, composteerbare materialen of productieprocessen die functies van een bos vervullen. Lees de uitdagingen op www.duurzaamdesign.be/kringlopen
 • Materialen: uiteraard kan je aan de slag gaan met duurzaam, lokaal of gecertificeerd hout, een veelzijdige en hernieuwbare grondstof. Vernieuwender is het gebruik van mycelium (zwamvlokken), een materiaal dat je kan laten groeien tot het de vorm aanneemt die jij wil. Je kan werken met niet-houtige bosproducten zoals zaden, bladeren of dennennaalden. Je kan iets maken met invasieve soorten die we uit onze natuur proberen te weren, maar die evengoed als grondstof kunnen dienen. Of gebruik natuurlijke bindmiddelen zoals harsen. Lees de uitdagingen op www.duurzaamdesign.be/materialen
 • Biomimicry: Letterlijk betekent biomimicry ‘het leven imiteren’. Het is de kunst van het nabootsen van de beste ideeën en mechanismen uit de natuur om menselijke toepassingen te bedenken, beter te maken of duurzamer te maken. Biomimicry is gebaseerd op 3,8 miljard jaar evolutie, waarbij enkel de beste ideeën en aanpassingen overleefden. Opvallend daarbij is dat een organisme bijna nooit zijn eigen leefomgeving vervuilt, vergiftigt of onleefbaar maakt: een principe dat we ook in design-oplossingen willen integreren. Lees de uitdagingen op www.duurzaamdesign.be/biomimicry

Dit verwachten we van jou

Voorstel

Bezorg ons een idee voor een product of een dienst dat beantwoordt aan de bovenstaande richtlijnen en geïnspireerd is door de uitdagingen onder ‘leren van het bos’. We leggen daarbij geen vereisten op over toepassing, schaal of vorm. Belangrijker is dat de ingediende voorstellen een verschil willen maken en zich inschrijven in de visie van het project.

Deelnemende ontwerpers wordt het volgende gevraagd:

 • Een beschrijving van je idee (voorontwerp) in een tekst en/of schets. Leg daarbij uit op welke manier jouw voorstel al dan niet tegemoet komt aan de richtlijnen van duurzaam design, wat jouw visie op duurzaamheid kenmerkt en wat jouw motivatie is om deel te nemen aan dit project.
 • Een aanvullende nota over hoe ver je staat in de uitwerking van je idee en, indien van toepassing, welke samenwerkingen je zou willen aangaan: met bedrijven, organisaties, wetenschappers…
 • Een overzicht of portfolio van je eerdere werk, of een verwijzing naar een website waar we dit kunnen terugvinden. Vergeet je contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) niet.

Stuur je voorstel naar thibaut.joris@bosplus.be. Vragen? Altijd welkom op 09 264 90 55. Ook bij tom.suykerbuyk@flandersdc.be kan je terecht met je vragen.

Deelname aan het project

Af en toe brengen we de deelnemende ontwerpers samen voor een uitwisselingsmoment of een workshop. Misschien vragen we je eens om een korte getuigenis te geven over je ervaringen in het project. We verwachten dat je minstens 2x per jaar beschikbaar bent voor dergelijke ontmoetingsmomenten.

Deadline

De ontwerpvoorstellen moeten ons ten laatste bereiken op 31 augustus 2017.

Dit mag je van ons verwachten

Begeleiding

BOS+ en Flanders DC zorgen voor een persoonlijke begeleiding bij het uitwerken van je project. Je krijgt ondersteuning op het vlak van je samenwerking met een bedrijf, vragen over je ondernemerschap, vragen met betrekking tot duurzaamheid…

Netwerk

Het project zet in op een koppeling van ontwerpers met bedrijven en wetenschappers. Zo bieden we je de unieke kans jouw idee verder uit te werken en te realiseren in samenwerking met andere disciplines, en daarmee om kennis op te doen die je anders nooit zou opdoen.

Reis naar Peru

Eén ontwerper krijgt de kans om samen te werken met de inheemse Shipibo Konibo gemeenschap in Ucayali, Peru. De Shipibo Konibo hebben, met steun van BOS+, de allereerste FSCgemeenschapsbossen in Peru gerealiseerd en werken er aan een duurzame productieketen van hout en afgewerkte producten. Via hun eigen bedrijfje CITE Indigena leveren ze producten af, van constructiehout tot lokale meubelen en gebruiksvoorwerpen. Ze beschikken ook over bosproducten zoals zaden waar ze nog nieuwe toepassingen voor zoeken. Wil je je kandidaat stellen voor een uitwisseling met de Shipibo Konibo? Vermeld dit dan in je voorstel en beschrijf wat jij uit zo’n samenwerking zou willen halen en welke voordelen je ziet voor de Shipibo Konibo. Vermeld ook welke periode(n) je je enkele weken vrij kan maken. We komen tegemoet in je reis-en verblijfskosten.

Financiële steun

Ben je geselecteerd voor de Maakbaar-uitdagingen? We verwachten een tastbaar resultaat in de vorm van een afgewerkt product of prototype in verre fase. Om dit te verwezenlijken geven we je graag een duwtje in de rug. We voorzien daarvoor een financiële ondersteuning van 2.000 euro incl.BTW.

Tentoonstellingen en publieksbereik

Sterke, kwalitatief hoogstaande en sprekende ontwerpen worden in 2019 tentoongesteld in het Design museum in Gent en op de designbeurs Casa Cor in Lima. De producten die getuigen van goed design en innovatie zullen gepresenteerd worden tijdens de Milan Design Week 2019 onder het label Belgium is Design. BOS+ en partners zullen actief communiceren over het project en de deelnemende ontwerpen.