Flanders DC is een vzw met een publieke opdracht om creatief ondernemerschap in Vlaanderen te ondersteunen. Flanders DC geeft advies, zet promotieactiviteiten op en zorgt voor kruisbestuiving tussen de creatieve industrie en andere sectoren. Zij krijgt daarvoor via een convenant steun van de Vlaamse overheid en kan daarnaast eigen inkomsten verwerven. Zes bestuurders zijn op voordracht van de Vlaamse overheid aangeduid. Flanders DC zoekt nu drie nieuwe bestuurders om de huidige zes leden te vervoegen.

Wie zoeken we?

  • Je bent een professional of ondernemer uit de creatieve sector
  • Je hebt een netwerk en bent bereid om dat netwerk aan te spreken
  • Je wil en kan je voor enkele jaren engageren om creatief ondernemerschap mee te ondersteunen
  • Je wil mee een gezicht geven aan Flanders DC

Wat vragen we?

  • Aanwezig zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur (vier maal per jaar)
  • Mee nadenken over de strategie van Flanders DC
  • Het management bijstaan met contacten en advies rond de inhoud van de Flanders DC-activiteiten, de zoektocht naar bijkomende middelen en de algemene organisatie van Flanders DC
  • Zoveel mogelijk aanwezig zijn op de grote activiteiten van Flanders DC
  • Uit de negen bestuurders wordt een bestuurscomité gekozen met naast de voorzitter nog twee bestuurders die het management bijstaan met hr en financiële rapportering, dit comité komt op een 'wanneer nodig' basis samen (maximaal twee maal per jaar)

Onkostenvergoeding

Voor het bijwonen van vergaderingen wordt een onkostenvergoeding van 175 euro voorzien op voorwaarde dat de bestuurder minstens de helft van de vergaderingen aanwezig was. De vergaderingen gaan door in Leuven.

Geïnteresseerd?

Kandidaten dienen een cv te sturen met een korte motivering die hun kandidaatstelling kracht bij zet naar peter.vavedin@ambiorix.be (voorzitter raad van bestuur Flanders DC) voor 31 mei om 17u.